Waljinah – Ande Ande Lumut

[00:11]Putraku Si Ande Ande Lumut
[00:18]Temuruno ono putri kang unggah-unggahi
[00:28]Putrine ngger sing ayu rupane
[00:37]Kleting Abang iku kang dadi asmane

[01:25]Putraku Si Ande Ande-ande Lumut
[01:33]Temuruno ono putri kang unggah-unggahi
[01:43]Putrine ngger sing ayu rupane
[01:52]Kleting Ijo iku sing dadi asmane

[02:39]Putraku Si Ande-ande Ande Lumut
[02:49]Temuruno ono putri kang unggah-unggahi
[02:58]Putrine ngger sing ayu rupane
[03:07]Kleting Biru iku sing dadi asmane

[03:17][02:02][00:46]Duh.. ibu kulo mboten purun
[03:28][02:11][00:56]Aduh ibu kulo mboten medun
[03:37][02:20][01:06]Nadyan ayu sisane Si Yuyu Kangkang

[03:57]Putraku Si Ande Ande-ande Lumut
[04:05]Temuruno ono putri kang unggah-unggahi
[04:15]Putrine kang olo rupane
[04:24]Kleting Kuning iku kang dadi asmane

[04:34]Aduh ibu kulo inggih purun
[04:43]Keng putro inggih bade medun
[04:53]Nadyan olo meniko kang putro suwun

[05:05]Piye to ngger kowe kuwi
[05:08]sing ayu-ayu ora gelem
[05:11]malah sing olo kok ditompo ki
[05:14]piye to ngger

[05:18]Oh.. inggih..
[05:20]Sejatosipun pun Kleting Kuning puniko
[05:24]inggih garwo kulo kiyambek
[05:25]pun Dewi Sekartaji ibu

5 comments on “Waljinah – Ande Ande Lumut

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s